اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۹/۱۴)
Friday , (2020/12/04)
سرویس های میز خدمت

ثبت شكایت

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس : تهران بزرگراه بعثت خ شهید بخارایی خ شهید سمیعی مقابل درب شمالی پارک بعث

تلفن : 4-55304090 - نمابر: 02155304096

 ایمیل : eorgshahrestanha@medu.gov.ir  کدپستی : 1187613911

Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.3.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir