اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)
Friday , (2021/07/30)
آدرس: تهران بزرگراه بعثت خ شهید بخارایی خ شهید سمیعی مقابل درب شمالی پارک بعثت
تلفن : 4-02155304090 نمابر : 02155304096
کدپستی : 1187613911 
سايت:https://www.medu.ir/fa?ocode=1000000796- ایمیل:eorgshahrestanha@medu.gov.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir